Kontakt

Prezes klubu: Paweł Woźny – nr tel. 575 336 338, p.wozny@orzelgniezno.pl
Klub: klub@orzelgniezno.pl
Oficer prasowy: media@orzelgniezno.pl